Stjepan Gnječ nije prijetio Vedranu Vidučiću !

pravom_presuda_v_viducicK-251-13_10072014_od20062014_str1

Presudom općinskog suda u Zadru od 26. svibnja 2014. godine, utvrđeno je da Stjepan Gnječ nije prijetio Vedranu Vidučiću, kako je Vidučić tvrdio punih 7 godina !

Nakon 7 godina iznošenja neistine i javnog sramoćenja u svim medijima Stjepana Gnječa od strane Vedrana Vidučića, u 7 sudskih ročišta koja su se održala u dva navrata, te nakon ispitivanja 7 svjedoka koji su svi do jednog demantirali njegove navode, općinski sud u Zadru je konačno presudio: ODBIJA SE OPTUŽBA protiv Stjepana Gnječa !

U presudi koju Vam u cijelosti donosimo ispod ovog teksta možete vidjeti na koji način te “Kadija” optužuje bez ikakvih dokaza, na koji način podiže optužnicu bez iti jednog i najmanjeg dokaza i na koji način ti taj isti “Kadija” sudi !?

No, dokazni postupak, usprkos navijanju navijača da me se unaprijed osudi što je u prvom postupku sudac Domagoj Kurobasa  i učinio, a Županijski sud odbio, svi dokazi, a i iskazi svih 7 svjedoka (4 njegova i 3 moja) su bili neumoljivi, te su demantirali tvrdnje Vidučića.

 NIJE ISTINA da se “svjedoci na koje je ukazao oštećeni nisu mogli prisjetiti navedenih prijetnji, pa su samim time doveli u pitanje iskaz oštećenika”, NEGO JE ISTINA, a što potvrđuju i 7 zapisnika sa spomenutih sudskih rasprava, da su spomenuti svjedoci demantirali navode navodnog oštećenika, tj. da mene  (Stjepana Gnječa) poznaju i da su čuli da sam prijetio Vedranu Vidučiću, jer su taj dan bili sa njim u redakciji Narodnog Lista. Spomenuti svjedoci mene nikada u životu nisu vidjeli, a taj dan 27.09.2007. (četvrtak) nisu radili u Narodnom listu. 

Toliko o vjerodostojnosti Vedrana Vidučića i o radu državnih službi koje mi plaćamo ! Mudrima dosta !!

pravom_presuda_v_viducicK-251-13_10072014_od20062014_str1 pravom_presuda_v_viducicK-251-13_10072014_od20062014_str2 pravom_presuda_v_viducicK-251-13_10072014_od20062014_str3 pravom_presuda_v_viducicK-251-13_10072014_od20062014_str4 

Pozor ! Svi materijali iz ovog članka se mogu proslijediti dalje uz odobrenje autora !

Autor: Stjepan Gnječ